Đóng

Quy định chung

Quy định chung

Website v-lab.vn do Công ty Cổ phần Trung tâm Chẩn đoán y khoa Phương Nam (Gọi tắt là V-lab) vận hành. Người sử dụng website phải tuân thủ những điều được V-lab quy đinh dưới đây.

Tất cả các nội dung trong văn bản này tuân theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Người sử dụng website V-lab phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong văn bản này.

 

I – QUY ĐỊNH CHUNG:

Tên Miền: Trang điện tử của V-lab được vận hành thông qua tên miền duy nhất là https://v-lab.vn do V-lab toàn quyền quản lý và sử dụng.

Bên cung cấp: Là V-lab.

Bên sử dụng: Là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sức khoẻ được đăng trên website. Bên sử dụng có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

 

II – CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN:

V-lab thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tại địa điểm của khách hàng, hoặc lấy mẫu trực tiếp tại V-lab. Kết quả sẽ được trả trực tuyến hoặc trực tiếp.

Với những trường hợp đặc biệt, tùy từng điều kiện sẽ có những phương án xử lý riêng.

 

III – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Khách hàng có thể tham khảo những phương thức thanh toán dưới đây để lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu của mình:

Các phương thức thanh toán được chấp nhận: Tiền mặt (tại địa chỉ V-lab hoặc địa chỉ khách hàng), quẹt thẻ (dùng máy quẹt thẻ) và chuyển khoản (thông tin chuyển khoản sẽ được thể hiện rõ ràng trong từng trường hợp).

 

IV – CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng.

Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay