Áp dụng dịch vụ tự xét nghiệm HIV tại Việt Nam

Quản Trị 19/09/2016

Nhiễm HIV là nỗi khiếp sợ của con người, là án tử đeo đẳng với những diễn biến âm thầm và bùng phát bất cứ lúc nào. Nhiễm HIV là […]