Tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí 300 đồng bào Sơn La

Quản Trị 19/09/2016

Bản Búa là 1 bản thuộc xã Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La, có điều kiện kinh tế, y tế còn nhiều khó khăn. Ngày 23/7/2016, Hội cựu Sinh viên […]